Select Page

اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین

اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای)  اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور نشان می دهد قیمت چه میزان نسبت به میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص نوسان می کند.

اندیکاتور RSI Bars

نوسانگر RSI-Bars ورژن تغییر یافته نوسانگر RSI است. این نوسانگر ثبات momentum را نشان می دهد و
می تواند بیانگر پتانسیل ادامه روند باشد. مقادیر این نوسانگر…..

اندیکاتور CCI | شاخص کانال کالا

نوسانگر شاخص کانال قیمت (Commodity Channel Index) یا به طور خلاصه CCI یک نوسانگر تکنیکال است که توسط Donald Lambert ایجاد شده و نشان می دهد چه زمانی نمودار قیمت یک دارائی به نقطه اشباع خرید
 (Over Bought) یا اشباع فروش (Over Sold) رسیده است.

اندیکاتور دیمارکر

نوسانگر دیمارکر (Demarker) یا به طور خلاصه DeM یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به وسیله Tom Demarker  ساخته شده است. این نوسانگر بالاترین و پائین ترین قیمتهای یک دوره از یک دارائی را با ………

اندیکاتور اندازه حرکت

نوسانگر Momentum  ابزاری جهت محاسبه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در صورتی که قیمت دوره فعلی تغییری نسبت به قبل نداشته باشد، مقدار این نوسانگر برابر ۱۰۰ خواهد بود. در نتیجه

اندیکاتور MACD | همگرایی / واگرایی میانگین حرکتی

نوسانگر Moving Average Convergence Divergence (MACD) یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین نوسانگرهای تحلیل تکنیکال است. این نوسانگر هم در خصوص روندهای قیمت و هم در مورد حرکت و ……

اندیکاتور RSI | شاخص قدرت وابسته

نوسانگر Relative Strength Index  (RSI) ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) است که توسط
 J. Welles Wilder Jr در سال ۱۹۷۸ خلق شده است.

اندیکاتور RVI | شاخص توان وابسته

نوسانگر Relative Vigor Index  (RVI)  ابزاری جهت بررسی قدرت روند است.

اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز

نوسانگر (“Williams Percent Range”) “%R” یکی از اسیلاتورهای محبوب تحلیل تکنیکی بوده که توسط Larry Williams  خلق شده است. این اسیلاتور توانایی پیش بینی آینده بازار را داشته و معامله گران….

اندیکاتور Stochastic | نوسانگر تصادفی

نوسانگر Stochastic ابزاری جهت بررسی شتاب روند (momentum) می باشد که در سال ۱۹۵۰  توسط
 George Lane ابداء شده ست. با تغییر دوره زمانی در تنظیمات این نوسانگر می توانیم حساسیت آن را نسبت به نوسانات بازار تغییر دهیم.

اندیکاتور شاخص نیرو

نوسانگر شاخص قدرت (Force Index) توسط Alexander Elder در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید. این نوسانگر میزان قدرت و حجم پول موجود در پشت نمودار قیمت یک دارائی را با بهره گیری از ترکیب قیمت و حجم معاملات اندازه گیری می کند.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس