Select Page

نمونه محاسبه سوآپ برای جفت ارز ها

یک مثال از محاسبۀ سوآپ برای جفت ارز AUDUSD در معامله ای با حجم یک لات (۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا) و نرخ برابری ۰.۹۲۰۰.

در هنگام باز کردن یک معاملۀ خرید/فروش، ارز پایه خرید/فروخته می شود و عکس آن در مورد ارز مظنه رخ می دهد. زمانیکه جفت ارز AUDUSD در حال تمدید به روز بعد از است، نرخ های بهرۀ شبانۀ لیبور/لیبید (Libor/Libid ) متعلق به شرکت IFC Markets روی دلار آمریکا و نرخ بهرۀ سپرده/تسهیلات شبانۀ دلار استرالیا (Australian Dollar Overnight Deposit/Lending Rate) برای دلار استرالیا بکار گرفته می شوند.

Libor/Libid – لیبور/ لیبید، میانگین نرخ های بهرۀ سنگینِ تسهیلات/سپردۀ بین بانکی، بطور روزانه توسط اتحادیۀ بانکداری بریتانیا مشخص می شوند. از ماه مه سال ۲۰۱۳ نرخ های مربوط به دوره های زمانی متفاوت برای پنج ارز اصلی شامل فرانک سوئیس(CHF)، یورو(EUR)، پوند انگلیس(GBP)، ین ژاپن (JPY) و دلار آمریکا (USD) در مقیاس روزانه محاسبه می شوند.

Australian Dollar Overnight Lending/Deposit Rate – نرخ سپرده/تسهیلات شبانۀ دلار استرالیا، نرخ های بهرۀ فاینانس بین بانکی در استرالیا، با نرخ بهرۀ شبانۀ هدف بانک مرکزی استرالیا در ارتباط مستقیم قرار دارد.

نرخ های بهرۀ شبانۀ برای امروز ( ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۳) به قرار زیر هستند:

  • تسهیلات دلار استرالیا : ۲.۷۰%
  • سپرده گذاری دلار استرالیا: ۲.۵۰%
  • تسهیلات دلار آمریکا: ۰.۱۲%
  • سپرده گذاری دلار آمریکا: ۰.۰%

معاملۀ خرید

مشتری در تمدید یک معاملۀ خرید به روز بعد بابت خرید ۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا، نرخ بهرۀ سالیانۀ ۲.۵۰% را دریافت می کند که برابر است با ۲۵۰۰ دلار استرالیا در سال و یا ۶.۹۴ دلار استرالیا معادل (۶.۳۸ دلار آمریکا) در روز. همزمان، استقراض دلار آمریکا (که با نرخ مبادله ای کنونی برای ۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا برابر است با ۹۲۰۰۰ دلار آمریکا) مشتری را وادار می کند که ۰.۱۲% نرخ بهرۀ سالیانه بپردازد که برابر است با ۱۱۰.۴ دلار آمریکا در سال یا ۰.۳۱ دلار آمریکا در روز. شبکه ای از بدهی های متقابل، سود مثبتی برابر با ۶.۱ دلار آمریکا برای مشتری دارد که اگر مجدداً به واحدهای سوآپ محاسبه شود برابر با ۰.۶۱ (واحد – اعشار چهارم) می شود.

معاملۀ فروش

مشتری در تمدید یک معاملۀ فروش به روز بعد بابت استقراض ۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا، نرخ بهرۀ سالیانۀ ۲.۷۰% را پرداخت می کند که برابر است با ۲۷۰۰ دلار استرالیا در سال و یا ۷.۵ دلار استرالیا معادل (۶.۹ دلار آمریکا) در روز. همزمان، مشتری در خرید دلار آمریکا (که با نرخ مبادله ای کنونی برای ۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا برابر است با ۹۲۰۰۰ دلار آمریکا) هیچ مبلغی دریافت نمی کند چراکه نرخ لیبید کنونی برای دلار آمریکا بسیار به صفر نزدیک است. شبکه ای از بدهی های متقابل، ضرر منفی برابر با ۶.۹ دلار آمریکا برای مشتری دارد که اگر مجدداً به واحدهای سوآپ محاسبه شود برابر با منفی ۰.۶۹ (واحد – اعشار چهارم) می شود..

در عمل، بسیاری از شرکت ها حتی اگر از نرخ های بهرۀ شبانۀ بین بانکی استفاده کنند (که مطلوب ترین حالت برای مشتری است)، اغلب از مقادیر اولیه شان فاصله می گیرند و منفعت خودشان را اعمال می کنند که در برخی مواقع حتی از نرخ های بین بانکی نیز فراتر می رود. در نتیجه، شرایط سوآپ برای مشتری بدتر می شود که برابری واقعی بازار پول را از حالت طبیعی خود خارج می کند. کار سختی نیست که شرکت هایی را پیدا کنند که در مقایسه با شرایط ارائه شده از سوی شرکت IFC Markets، برای تمام گروه های ابزارهای تجاری هزینه های تمدید با مطلوبیت بسیار کمتر را ارائه می دهند.

یکی از همین شرکت ها در مورد جفت ارز AUDUSD و در همان روز کاری، سوآپ برای معاملات خرید را در ۰.۳۴ واحد و برای معاملات فروش در منفی ۱.۵ واحد در نظر گرفته است. اگر این ارقام با مثال فوق مقایسه شوند مشخص می شود که شرایط برای مشتری تا دو برابر بدتر شده است. اگر معامله برای یک مدت زمانی قابل توجه باز بماند اختلاف بین شرایط سوآپ نمود بسیار واضحی پیدا خواهند کرد. تصور کنید که معامله در طی یک ماه سی بار تمدید شود. در این صورت مشتری اگر مشتری شرکت IFC Markets باشد بابت یک معاملۀ خرید (۱۰۰۰۰۰ دلار استرالیا) در مجموع ۱۸۳ دلار آمریکا دریافت می کند و بابت یک معاملۀ فروش، ۲۰۷ دلار از دست می دهد (با فرض اینکه نرخ های بهره و نرخ مبادلات تغییر نکنند). اما اگر همین معامله به مدت سی روز تحت شرایطی باشد که طبق آنچه که در بالا گفته شد از “مطلوبیت کمتری” برخوردار است در آن صورت به ازای معاملۀ خرید در مجموع ۱۰۲ دلار آمریکا دریافت می کند و به ازای معاملۀ خرید ۴۵۰ دلار آمریکا از دست می دهد (با فرض اینکه نرخ های بهره و نرخ مبادله ای تغییر نکنند).

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس