Select Page

اندیکاتور شاخص نیرو

FORCE INDEX

تعریف

نوسانگر شاخص قدرت (Force Index) توسط Alexander Elder در سال ۱۹۹۳ تدوین گردید. این نوسانگر میزان قدرت و حجم پول موجود در پشت نمودار قیمت یک دارائی را با بهره گیری از ترکیب قیمت و حجم معاملات اندازه گیری می کند.

اجزاء نوسانگر

دراین اندیکاتور از سه جزء، شامل جهت حرکت قیمت، میزان حرکت قیمت و اندازه حجم معاملات در بازه زمانی که به صورت دیفالت برای یک دوره ۱۳ تائی می باشد، استفاده شده است و با حرکت در بالا و پائین عدد صفر، معنی پیدا می کند. شکل زیر یک نمونه از این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایم مهم

  • حرکت خط این نوسانگر در بالای خط صفر کمک می کند به تائید حرکت صعودی قیمت و بر عکس آن برای حرکت در زیر خط صفر که برای تائید حرکت نزولی مناسب است.
  • این اندیکاتور بیشتر در بازه زمانی ۱۳ تائی استفاده می شود ولی می توان با تغییر اندازه دوره در بازه های دیگر نیز از آن استفاده کرد.
  • معامله گران بلند مدت از بازه های بیشتر این نوسانگر استفاده می کنند.

کاربرد / سیگنال

  • اعداد بالای صفر در این نوسانگر نشانه قدرت بالای حرکت قیمت می باشد که می تواند به معنی وجود یک روند باشد و بر عکس آن اعداد زیر صفر این نوسانگر نشانه قدرت پائین حرکت قیمت و رنج بودن بازار می دهد.
  • این نوسانگر در زمان هائی که شکست در نمودار قیمت پیش می آید نیز بالا می رود که این امر می تواند در شناخت شکست های درست، در زمانی که نوسانگر در جهت شکست حرکت می کند موثر باشد و بر عکس زمانی که شکستی اتفاق می افتد و نوسانگر در جهت آن حرکت نمی کند می تواند علامت یک شکست نا موفق باشد.
  • واگرائی در این نوسانگر نیز با معنی است به این صورت که زمانی که در نمودار قیمت، جهت شیب خط اتصال Low ها و یا high ها در یک روند با شیب خط اتصال آنها در نوسانگر همسو نباشد با احتمال بالا، نمودار قیمت در جهت شیب خط نوسانگر حرکت خواهد کرد. به شکل زیر توجه نمائید.

 

 

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس