Select Page

اندیکاتور اندازه حرکت

MOMENTUM

تعریف

نوسانگر Momentum  ابزاری جهت محاسبه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در صورتی که قیمت دوره فعلی تغییری نسبت به قبل نداشته باشد، مقدار این نوسانگر برابر ۱۰۰ خواهد بود. در نتیجه مقادیر بالاتر از ۱۰۰ مربوط به momentum مثبت و مقادیر پایین تر از ۱۰۰ مربوط به momentum منفی خواهند بود.

 

اجزاء نوسانگر

 • این نوسانگر بسیار ساده بوده و تنها شامل منحنی میزان momentum محاسبه شده می باشد.
 • دوره محاسباتی این نوسانگر به شکل دیفالت برابر ۱۴ می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

 • منحنی این نوسانگر به نسبت روندهای بازار، اطراف خط مرکزی آن که معادل ۱۰۰ می باشد، ترسیم می گردد.
 • مقدار این نوسانگر در زمان وقوع روندهای صعودی افزایش می یابد.
 • سیگنال اصلی این نوسانگر مربوط به واگرایی یا همگرایی موجود بین این نوسانگر و چارت قیمت می باشد.

 

کاربرد  / سیگنال

 • اگر میزان momentum صعود زیادی نسبت به دوره های قبلی خود داشته باشد، نشانگر احتمال بالای ادامه روند صعودی جاری خواهد بود.
 • اگر میزان momentum نزول زیادی نسبت به دوره های قبلی خود داشته باشد، نشانگر احتمال بالای ادامه روند نزولی جاری خواهد بود.
 • این نوسانگر حدود کنترل افقی مشخصی ندارد ولی اگر با بررسی سوابق آن به این نتیجه برسید که از ماکسیممهای قبلی بالاتر رفته است، می تواند بیانگر سیگنال overbought باشد. به همین شکل اگر با بررسی سوابق آن به این نتیجه برسید که از مینیمم های قبلی پایین تر رفته، می تواند بیانگر سیگنال oversold باشد.
 • وجود واگرایی نوسانگر با چارت قیمت نیز می تواند به عنوان سیگنال در نظر گرفته شود. به شکل زیر توجه فرمائید.

 

 

 

 

نقطه ضعف

 • این نوسانگر به دلیل نداشتن حدود مشخص بالا و پایین ممکن است در ارایه سیگنالهای overbought و oversold اشتباهات زیادی داشته باشد.
 • در زمانهایی که قیمت در چارت high و low های جدید می سازد، ردپای آنها در این اسیلاتور دیده نخواهد شد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس