Select Page

نوسان قیمت (Volatility)

نوسان قیمت (Volatility)

·       تعریف

عبارت Volatility در فارکس بیانگر شدت و میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص در بازار است. وقتی قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی از نوسانات شدیدی برخوردار است به معنی  وجود ریسک بالا در معامله آن جفت ارز تعبیر می شود و در عین حال وجود نوسانات کم، معاملات فارکس را کم ریسک تر می نماید چرا که احتمال پیش بینی درست حرکات قیمت در یک بازار کم نوسان بیشتر از یک بازار پر نوسان خواهد بود. پس بنابراین می توان گفت میزان نوسانات در بازار، با میزان عدم قطعیت و ریسک موجود در تغییرات قیمت، رابطه مستقیم دارد.

نکته : به یاد داشته باشید که بالا بودن میزان نوسان قیمت در بازار می تواند باعث افزایش چشم گیر میزان کارمزد، در بازه زمانی که نوسانات شدید صورت می گیرد، گردد (در کارگزارانی که کارمزد ثابت ندارند).

·       تاثیر نوسان در بازار فارکس

نوسان (Volatility) بازار در فارکس معمولا” با بیان عدم قطعیت و ریسک، پدیده ای منفی در نظر گرفته می شود. با این وجود میزان نوسان بالاتر، معاملات فارکس را جذاب تر می نماید. این امر برای معامله گران کوتاه مدت فرصتی مناسب بوده تا از تغییرات ناگهانی قیمت، سود کسب نمایند در حالی که برای معامله گران بلند مدت جذابیتی به دنبال نخواهد داشت. میزان نوسانات قیمتی یک جفت ارز با گذشت زمان متغییر است و در بازه های زمانی خاصی ممکن است بالا و یا پایین باشد.

·       محاسبه نوسان

برای محاسبه Volatility می توان از دواندیکاتور Bollinger Band و ATR استفاده نمود.

۱-   Bollinger Bands
این اندیکاتور ابزاری مناسب به منظور محاسبه میزان نوسانات بازار می باشد. اندیکاتور Bollinger Band اصولا” دارای دو خط می باشد که انحراف استاندارد یک میانگین متحرک در دوره زمانی خاص را نشان می دهند. برای مثال اگر Period(20) را برای این اندیکاتور در تایم فریم M15 تنظیم کنیم، می توان گفت نزدیک شدن این دو خط به معنی پایین بودن نوسان و دور بودن آنها به معنای بالا بودن نوسان در بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای می باشد.

۲-   Average True Range (ATR)
دیگر گزینه شما  برای دانستن میزان نوسان قیمت، اندیکاتور ATR است. این اندیکاتور ابزاری مناسب برای محاسبه نوسان بازار می باشد . برای مثال چنانچه  ATR(20) را بر روی چارت تایم فریم ۱۵ دقیقه ای قرار دهید. می توانید میانگین دامنه معاملاتی را در دقایق قبلی داشته باشید. در این اندیکاتور، پایین آمدن میزان ATR نمایانگر کاهش نوسان بوده و متقابلا” افزایش آن به معنای افزایش Volatility خواهد بود.

به طور مثال زمانی که اندیکاتور ATR(14) در تایم فریم روزانه عدد ۰.۰۰۵۷۴ را نشان می دهد به این معنی است که میزان متوسط نوسان قیمت در ۱۴ روز گذشته ۵۷.۴ پیپ بوده است.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس