Select Page

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

Gross Domestic Production Growth Rate (GDP)

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

  • تعریف

این شاخص از شاخص های با درجه اهمیت بالا است که وضعیت کلی اقتصاد یک کشور را مشخص می کند. این شاخص به صورت فصلی یا مهاهنه منتشر شده و عدد آن برای هر دوره، نشان دهنده درصد رشد ارزش پولی کل تولیدات و خدمات انجام شده در داخل یک کشور، نسبت به دوره قبل از خود است. برای مثال Q3 2018 GDP of a Country is Up 3% به این معنی است که رشد شاخص تولید ناخالص ملی آن کشور نسبت به دوره یا فصل دوم، ۳ درصد بوده است. میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در کل سال ۲۰۱۷  از مرز ۱۹،۰۰۰ میلیارد دلار هم گذشته است.

  • بررسی شاخص

برای تهیه این شاخص دو رویکرد اصلی وجود دارد. اولین رویکرد تجمیع کل درآمد افراد حقیقی و حقوقی یک کشور در کل هر دوره است و دومین رویکرد تجمیع کل مخارج افراد حقیقی و حقوقی یک کشور که در هر دو صورت با اختلاف اندک به یک عدد می رسیم. در کل، رشد شاخص تولید ناخالص داخلی یک کشور نشانه سلامت اقتصاد و رشد روزافزون همه شاخص های مثبت آن اقتصاداست.

  • تاثیر شاخص

تاثیر این شاخص بر تقاضای ارز هر کشوری مستقیم می باشد به این معنی که افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی به طور مثال کشور آمریکا نسبت به پیش بینی آن موجب افزایش تقاضا برای دلار آمریکا شده (به معنی روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند نزولی برای جفت ارزهائی که دلار آمریکا در آنها ، ارز متقابل است)  و کاهش این شاخص از پیش بینی آن در کشور آمریکا موجب کاهش تقاضای دلار آمریکا می گردد (به معنی روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار ارز پایه است و روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار ارز متقابل است).

 

نمودار ستونی تغییرات فصلی GDP در کشور آمریکا از سال ۲۰۱۶

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس