Select Page

گزارش نرخ بهره فدرال

Federal Reserve (FED) Interest Rate Decision

 

 گزارش نرخ بهره فدرال

  • تعریف

این گزارش ۸ بار در سال (تقریبا” هر ۴۵ تا ۵۰ روز یک بار در روزهای چهارشنبه در ساعت ۱۸:۰۰ / ۱۹:۰۰ به وقت GMT منتشر می گردد)، با رای گیری اعضاء کمیته بازار، بانک مرکزی آمریکا (FOMC) منتشر می گردد. این کمیته نرخ بهره کوتاه مدت را در آمریکا سیاست گذاری می نماید که در کلیه بانکهای تجاری این کشور به عنوان نرخ بهره مرجع شمرده می شود.

  • روش استخراج گزارش

این گزارش یکی از مهمترین گزارشات موثر بر نرخ تقاضای دلار آمریکا است که تاثر بسیار قوی، سریع و دائمی بر آن می گذارد. این کمیته، تصمیم خود برای نرخ بهره کوتاه مدت را بر مبنی نرخ تورم که خود موثر از مواردی از جمله شاخص قیمت مصرف کنندگان (CPI)، نرخ بیکاری و تولید ناخالص ملی (GDP)، می باشد، اخذ می نماید. به اینگونه که وقتی شاخص های مذکور رشد پیدا می کنند کمیته تصمیم به افزایش نرخ بهره نموده و وقتی شاخص های گفته شده دچار نزول می گردند، کمیته تصمیم به کاهش نرخ بهره برای برقراری توازن در اقتصاد، می نماید.

  • تاثیر گزارش

تاثیر این شاخص بر تقاضای دلار آمریکا مستقیم می باشد به این معنی که افزایش نرخ بهره نسبت به پیش بینی آن، موجب افزایش تقاضا برای دلار آمریکا شده (به معنی روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز متقابل است)  و کاهش نرخ بهره نسبت به پیش بینی آن، موجب کاهش تقاضای دلار آمریکا می گردد (به معنی روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلارآمریکا ارز پایه است و روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا ارز متقابل است).

 

نمودار ستونی نرخ تغییرات شاخص FED Interest Rate Decision  از سال ۲۰۱۶ تا کنون

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس