Select Page

شاخص نرخ تورم

Inflation Rate

شاخص نرخ تورم

  • تعریف

شاخص نرخ تورم که هر ماه توسط بانک مرکزی اعلام می شود نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت سبد کالا و خدمات بوده و به بیانی دیگر نشان دهنده افزایش یا کاهش قدرت خرید پول ملی می باشد و به طور مشخص افزایش این نرخ به معنی وجود عدم اطمینان در اقتصاد کشور برای توسعه و سرمایه گذاری است.  البته شاخص دیگری با عنوان نرخ تورم ویژه (Core Inflation Rate) نیز وجود دارد که تنها فرق آن با این شاخص در حذف غذا و انرژی از سبد کالا و خدمات است و این گزارش همزمان با گزارش نرخ تورم منتشر می گردد.

  • بررسی شاخص

این شاخص از بررسی دو شاخص اصلی   تغییرات قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index “CPI”) و تغییرات قیمت تولید کننده (Producer Price Index “PPI”) بدست می آید. دو شاخص فوق متوسط تغییرات قیمت سبد کالائی و خدماتی جامعه را از نگاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اندازه گیری می نمایند.

  • تاثیر شاخص

تاثیر این شاخص بر نرخ تقاضای دلار آمریکا معکوس می باشد به این معنی که زیاد شدن این شاخص نسبت به پیش بینی آن، به معنی تاثیر منفی بر تقاضای دلار آمریکا می باشد (روند نزولی برای جفت ارزهائی که دلار آمریکا در آنها ارز پایه و روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا ارز متقابل است) و کاهش آن نسبت به پیش بینی، به معنی افزایش تقاضای دلار آمریکا در نظر گرفته می شود (روند صعودی برای جفت ارزهائی که دلار آمریکا در آنها ارز پایه می باشد و روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا ارز متقابل است).

نمودار ستونی شاخص نرخ تورم آمریکا از سال ۲۰۱۸

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس