Select Page

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

Accumulation / Distribution

تعریف

اندیکاتور تراکم/توزیع Accumulation / Distribution  یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی بر مبنای حجم است. این اندیکاتور وجود واگرائی قیمت با حجم معاملات را نشان می دهد به این معنی که چنانچه قیمت در حال صعود بوده ولی اندیکاتور نزولی باشد نشانه این موضوع است که حجم معاملات نمی تواند از افزایش بیشتر قیمت پشتیبانی کند و احتمالا” قیمت با نزول همراه می شود.

کاربرد

از خط تراکم/توزیع برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی آن استفاده می شود.

 

تائید روند:

  • اگر خط A/D در حال صعود باشد، روند صعودی تائید می شود.
  • اگر خط A/D در حال سقوط باشد، روند نزولی تائید می شود.

 

 

تحلیل الگوی واگرائی

 

  • اگر قیمت ها کاهش پیدا کنند یا به اصطلاح Lower Low بسازد و در همان مقطع خط A/D بالا برود یا به اصطلاح Higher Low بسازد نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند نزولی به صعود تغییر جهت می دهد.
  • اگر قیمت ها افزایش پیدا کنند یا به اصطلاح Higher High بسازد اما خط A/D پایین برود یا به اصطلاح Lower High بسازد، نشان دهندۀ این است که احتمالاً روند صعودی به ریزش قیمت تغییر جهت می دهد  (شکل زیر).

 

 

 

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس