چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس

نوسانات ارز: معاملۀ فارکس

Currency Fluctuations

سرمایه گذاران در بازار فارکس از نوسانات نرخ ارز کسب سود می کنند. هرچه تغییرات نرخ (قیمت) قوی تر باشد، میزان سود و زیان نیز بیشتر خواهد شد.

نکتۀ قابل ملاحظه در مورد بازار فارکس(Forex market) این است که کاهش قیمت ها دقیقاً مانند افزایش قیمت ها می توانند سودده باشند.

  1. هر زمان نرخ در حال افزایش باشد ، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می خرید و سپس آن را در قیمت بالاتر می فروشید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

  2. هر زمان نرخ در حال کاهش باشد، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می فروشید و سپس آن را در قیمت پایین تر می خرید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

چنین اعمالی تشکیل دهندۀ یک معاملۀ کامل هستند که شما طی آن ابتدا یک معاملۀ فروش یا خرید را باز می کنید و سپس آن را با یک معاملۀ برعکس در یک قیمت جدید می بندید.

Forex Volatility

فرض می کنیم که جفت ارز EURUSD ریزش پیدا کرده و سپس در ۱.۱۲۲۵ یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرده است. نظر شما این است که این حرکت اصلاحی کوتاه مدت است و تصمیم می گیرید که زمانی که حرکت نزولی مجدداً از سر گرفته می شود یک معاملۀ فروش باز کنید. این جفت ارز پس از رسیدن به ۱.۱۲۸۶ شروع به ریزش می کند. شما “توقف ضرر” (S/L) را در ۱.۱۲۸۴ قرار می دهید تا در آن ۱۰,۰۰۰ یورو را بفروشید. زمانیکه قیمت به آن سطح برسد، یک معاملۀ فروش باز می شود. شما تصمیم می گیرید که “کسب سود” (T/P) را در ۱.۱۱۴۵ قرار دهید. زمانیکه قیمت Ask به آن سطح برسد، “کسب سود” یک معاملۀ برعکس را فعال می کند. شما ۱۰,۰۰۰ را در قیمت ۱.۱۱۴۵ می خرید و ۱۳۹ پیپ سود می کنید (۱.۱۲۸۴-۱.۱۱۴۵=۰.۰۱۳۹). با توجه به حجم معامله که برابر است با ۱۰,۰۰۰ (۰.۱ لات)، ارزش هر پیپ برابر است با ۱$. بنابراین شما ۱۳۹ دلار سود می کنید.