چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس

از آنجائیکه دلار آمریکا، ذخیرۀ ارزش بسیاری از کشورها است، به همین دلیل حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص داده است. بیش از ۸۵% ازمعاملات فارکس در ۲۰۱۰ مربوط به دلار آمریکا می شد. به همین دلیل جای تعجب نیست اگر جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا وجود دارد، به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می شوند و بیشترین حجم معاملات در فارکس را به خود اختصاص می دهند

 

نماد نام ارز معرفی
AUD/CAD دلار استرالیا vs دلار کانادا
AUD/CHF دلار استرالیا vs فرانک
AUD/JPY دلار استرالیا vs ین ژاپن
AUD/NZD دلار استرالیا vs دلار نیوزیلند
AUD/USD دلار استرالیا vs دلار
CAD/CHF دلار کانادا vs فرانک
CAD/JPY دلار کانادا vs ین ژاپن
CHF/JPY فرانک vs ین ژاپن
EUR/AUD یورو vs دلار استرالیا
EUR/CAD یورو vs دلار کانادا
EUR/CHF یورو vs فرانک
EUR/GBP یورو vs پوند
EUR/JPY یورو vs ین ژاپن
EUR/NZD یورو vs دلار نیوزیلند
EUR/USD یورو vs دلار
GBP/AUD پوند vs دلار استرالیا
GBP/CAD پوند vs دلار کانادا
GBP/CHF پوند vs فرانک
GBP/JPY پوند vs ین ژاپن
GBP/NZD پوند vs دلار نیوزیلند
GBP/USD پوند vs دلار
NZD/CAD دلار نیوزیلند vs دلار کانادا
NZD/CHF دلار نیوزیلند vs فرانک
NZD/JPY دلار نیوزیلند vs ین ژاپن
NZD/USD دلار نیوزیلند vs دلار
USD/CAD دلار vs دلار کانادا
USD/CHF دلار vs فرانک
USD/JPY دلار vs ین ژاپن