Select Page

اندیکاتور  CCI

COMMODITY CHANNEL INDEX

 

تعریف

نوسانگر شاخص کانال قیمت (Commodity Channel Index) یا به طور خلاصه CCI یک نوسانگر تکنیکال است که توسط Donald Lambert ایجاد شده و نشان می دهد چه زمانی نمودار قیمت یک دارائی به نقطه اشباع خرید
(Over Bought) یا اشباع فروش (Over Sold) رسیده است. این نوسانگر همچنین جهت روند و قدرت آن را نیز نشان می دهد که کاربرد بسیاری برای ورود به یک پوزیشن و خروج از آن، برای معامله گران دارد.

اجزاء نوسانگر

این نوسانگر میزان فاصله قیمت فعلی را از قیمت میانگین در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند که این دوره زمانی به طور دیفالت در نرم افزار ۱۴ می باشد به این معنی که در تایم فریم روزانه، فاصله قیمت فعلی از میانگین ۱۴ روزه قیمت محاسبه می شود.

شاخص حد این نوسانگر در فاصله بین ۱۰۰+ و ۱۰۰-  تعریف شده است، به این معنی که اعداد بیشتر از ۱۰۰+ ، به معنی فاصله بالاتر قیمت فعلی از میانگین ۱۴ دوره ای قیمت بوده و اعداد زیر ۱۰۰- به معنی فاصله پائین تر قیمت فعلی از میانگین ۱۴ دوره ای قیمت می باشد. شکل زیر یک نمونه از این نوسانگر را در تایم فریم روزانه نشان
می دهد.

مفاهیم مهم

 • این نوسانگر فاصله بین قیمت فعلی را از میانگین آن در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میکند.
 • زمانی که عدد این نوسانگر بالای ۱۰۰+ است به این معنی است که قیمت به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین تاریخی خود قرار دارد و زمانی که این نوسانگر پائین تر از ۱۰۰- است به این معنی است که قیمت به طور قابل توجهی کمتر از میانگین تاریخی خود می باشد که در هر دو صورت به معنی حضور قیمت در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بوده و باید انتظار بازگشت آن را داشت.
 • اعداد بالای ۱۰۰+ به معنی قوی بودن روند به سمت بالا بوده (Uptrend) و اعداد زیر ۱۰۰- نیز به معنی قوی بودن روند به سمت پائین (Downtrends) می باشد.
 • حرکت خط نوسانگر از قسمت منفی (زیر ۱۰۰-) به سمت صفر ، می تواند معامله گر را به یک روند رو به بالا امیدوار کند و حرکت خط این نوسانگر از قسمت مثبت (بالای ۱۰۰+) به سمت صفر ، می تواند معامله گر را به یک روند رو به پائین امیدوار نماید. شکل زیر یک نمونه از این موضوع را بیان می کند.

 

 

 • میزان قرارگرفتن منحنی این نوسانگر در بالای ۱۰۰+ و پائین ۱۰۰- ، بسته به این که چه چیزی را معامله
  می کنیم و همینطور تایم فریمی که در آن معامله می کنیم، متفاوت است و برای فهمیدن آن باید سابقه این نوسانگر را در آن جفت ارز و آن تایم فریم خاص مشاهده کنیم.

کاربرد  / سیگنال

 • معمولا” زمانی که منحنی این نوسانگر از بالای ۱۰۰+ خط اشباع فروش را قطع می کند زمان مناسبی برای باز کردن پوزیشن فروش بوده و زمانی که این منحنی این نوسانگر از زیر ۱۰۰- خط اشباع خرید را قطع می کند زمان مناسبی برای باز نمودن پوزیشن خرید می باشد. شکل زیر نمونه خوبی برای این مورد است.

 

 • بهترین سیگنال این نوسانگر در حالت تفاوت شیب نمودار قیمت و خط نوسانگر می باشد (Divergence) که در چنین حالتی، با احتمال بسیار بالا ادامه روند هم سو با شیب خط نوسانگر می باشد. در شکل زیر، این موضوع به خوبی نشان داده شده است.

نقاط ضعف

 • با توجه به نا معین بودن میزان حد اشباع خرید و فروش و متفاوت بودن آن در محصولات قابل معامله در فارکس و همچنین تایم فرمی که در آن معامله می کنیم، حتما” برای تعیین آن باید به سوابق این حدود در آن تایم فریم دقت شود.
 • سیگنال های این اندیکاتور مانند یک اره دو سره است و ممکن است روندی که منتظر آن هستیم خیلی به موقع شروع نشود، پس بهتر است سیگنالهای این نوسانگر با یک یا چند اندیکاتور و نوسانگر دیگر چک و تائید شوند.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس