Select Page

شاخص خرید مدیران کارخانه

ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

شاخص مدیران خرید شرکتهای تولیدی آمریکا  

  • تعریف

این شا خص از شاخص های با درجه اهمیت بالا است که توسط موسسه مدیریت عرضه آمریکا(The Institute of Supply Management)، بر اساس اطلاعاتی که از تکمیل پرسشنامه های مخصوص مدیران خرید بیش از ۴۰۰ شرکت تولیدی در صنایع مختلف، جمع آوری می گردد، تهیه و به صورت ماهانه در اولین روز غیر تعطیل هر ماه در ساعت ۱۴:۰۰ / ۱۵:۰۰ به وقت GMT مربوط به اطلاعات ماه گذشته، منتشر می گردد.

  • بررسی گزارش

این شاخص از بررسی پنج شاخص زیر با درصد وزنی مشخص بدست می آید:

  • وضعیت سفارشات جدید(New Orders) 30 درصد
  • وضعیت تولید(Production) 25 درصد
  • وضعیت استخدام(Employment) 20 دصد
  • وضعیت تحویل مواد اولیه توسط تامین کنندگان(Supplier deliveries) 15 درصد
  • وضعیت انبارش محصولات(Inventories) 10 درصد
  • تاثیر شاخص

تاثیر این گزارش بر تقاضای دلار آمریکا مستقیم می باشد به این معنی که زیاد شدن این شاخص نسبت به پیش بینی، باعث افزایش تقاضای دلار آمریکا شده (به معنی روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز متقابل است) و کمتر شدن این شاخص نسبت به پیش بینی، باعث کاهش تقاضای دلار آمریکا می گردد (به معنی روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز متقابل است).

نمودار ستونی شاخص PMI از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس