Select Page

 

شاخص مدیران خرید شرکتهای غیر تولیدی

ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)

شاخص مدیران خرید شرکتهای غیر تولیدی

  • تعریف

این شا خص از شاخص های با درجه اهمیت بالا است که توسط موسسه مدیریت عرضه آمریکا(The Institute of Supply Management)، بر اساس اطلاعاتی که از تکمیل پرسشنامه های مخصوص مدیران خرید بیش از ۴۰۰ شرکت غیر تولیدی در بخشهای ساخت و ساز، کشاورزی، معدن، ارتباطات، حمل ونقل و خرده فروشی، جمع آوری می گردد، تهیه و به صورت ماهانه و معمولا” در سومین روز هر ماه، بعد از گزارشPMI  ، منتشر می گردد که به طور خلاصه به آن گزارش NMI یا Service PMI نیز گفته می شود. لازم به ذکر است دو شاخص PMI و NMI روی هم از لحاظ پوشش فضای کسب و کار، نزدیک به ۹۰ درصد کل GDP را شامل می شود.

  • بررسی گزارش

این شاخص از بررسی چهار شاخص زیر با درصد وزنی برابر بدست می آید:

  • سفارشات جدید (New Orders) 25 درصد
  • فعالیتهای کسب و کار (Business Activities) 25 درصد
  • وضعیت استخدام(Employment) 25 دصد
  • وضعیت تحویل مواد اولیه توسط تامین کنندگان(Supplier deliveries) 25 درصد
  • تاثیر شاخص

تاثیر این گزارش بر تقاضای دلار آمریکا مستقیم می باشد به این معنی که زیاد شدن این شاخص نسبت به پیش بینی، باعث افزایش تقاضای دلار آمریکا شده (به معنی روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز متقابل است) و کمتر شدن این شاخص نسبت به پیش بینی، باعث کاهش تقاضای دلار آمریکا می گردد (به معنی روند نزولی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز پایه است و روند صعودی برای جفت ارزهائی که در آنها دلار آمریکا، ارز متقابل است).

نمودار ستونی شاخص NMI از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس