Select Page

بروکرهای  ECN

لیست بروکرهای فارکس ECN که دسترسی مستقیم به سایر معاملگران را به تریدرها میدهد , خواه ریتیلر باشند ، خواه مؤسسات و بانکها. ECN  مخفف شبکه ارتباطات الکترونیکی میباشد. و معنی آن شبکه ای از معاملگران است که از طریق بروکر به هم متصلند.این بروکرها پلتفرم های زیر را استفاده میکنند :

  1. Current Classic
  2. Current Viking
  3. Meta trader4 ECN
  4. Integral Power Trader

در جدول زیر ۸۰ بروکر معرفی شده اند….

ویژگی های منحصربفرد  ECN ها  :

 

  1. تداخلی در نحوه سود کردن بروکر و معاملگر وجود ندارد.
  2. قیمت بهتر : احتمال اینکه بتوانید ASK پایینتر برای خرید و  BID بالاتر برای فروش بدست آورید وجود دارد.
  3. حق انتخاب  liquidity provider , commission structure  دارید.
  4. به  volume data  و احساس معاملگران دسترسی دارید…
Forex Broker Min. Account Size Broker Rating Min. Position Size   Max. اهرم رگولیشن   آمریکا
FXTM $10 9.3 0.01   ۱:۱۰۰۰ بله   خیر
 
Exness $1 7.2 0.01   ۱:۲۰۰۰ بله   خیر
 
RoboForex $1 5.0 0.01   ۱:۲۰۰۰ بله   خیر
 
FXGlory $1 7.3 0.01   ۱:۳۰۰۰ خیر   بله
 
AAFX Trading $100 8.6 0.01   ۱:۲۰۰۰ بله   بله
 
AMarkets $1 7.4 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   خیر
FXOpen $1 8.3 0.001   ۱:۵۰۰ بله   خیر
LiteForex $50 3.3 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
OANDA $1 6.4 0.00001   ۱:۵۰ بله   بله
IG $1 4.6 0.01   ۱:۲۰۰ بله   بله
FXDD $250 5.5 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
TradeView Forex $100 0.01   ۱:۴۰۰ خیر   خیر
ATC Brokers $5,000 1   ۱:۲۰۰ بله   بله
FXCL $1 7.8 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
Bulbrokers $100 0.01   ۱:۲۰۰ بله   خیر
Renesource Capital $10 0.01   ۱:۱۰۰ خیر   خیر
AAAFx $300 3.0 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
Synergy FX $500 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Trader’s Way $1 7.5 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   بله
IC Markets $200 5.5 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Grand Capital $10 6.4 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   بله
Abshire-Smith $500 0.1   ۱:۲۰۰ بله   خیر
AxiTrader $200 6.4 0.01   ۱:۴۰۰ بله   خیر
GAINSY $10 9.2 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
Tallinex $100 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   بله
Euro Pacific Bank $2,500 0.01   ۱:۱۰۰ خیر   خیر
Price Markets $0.01 0.1   ۱:۳۰۰ بله   بله
XGLOBAL Markets $1 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
NSFX $300 8.5 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
USGFX $100 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
JustForex $1 8.5 0.01   ۱:۳۰۰۰ خیر   خیر
TenkoFX $10 9.0 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
Invast Financial Services $100 0.01   ۱:۴۰۰ بله   خیر
Hantec Markets $1,000 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
HiWayFX $20 7.0 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
GDMFX $100 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Tickmill $100 8.0 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Forex.ee $10 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
PhillipCapital $200 0.01   ۱:۲۰۰ بله   خیر
FXPRIMUS $250 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
ADS Prime $200 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
TrioMarkets $500 6.4 0.01   ۱:۳۰۰ بله   خیر
Bolmax Management $100 8.7 0.1   ۱:۱۰۰ خیر   خیر
FxGrow $100 8.7 0.01   ۱:۳۰۰ بله   خیر
Alvexo $500 0.01   ۱:۴۰۰ بله   خیر
Trade12 $250 8.0 0.01   ۱:۴۰۰ خیر   خیر
Titan FX $200 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
VARIANSE $500 0.01   ۱:۱۰۰ بله   خیر
FCI Markets $1 0.01   ۱:۱۰۰ بله   خیر
TempleFX $50 0.01   ۱:۴۰۰ بله   خیر
FX Giants $100 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
Land-FX $300 9.3 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Formax $1,000 0.01   ۱:۲۰۰ بله   بله
LQDFX $20 8.9 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   بله
TegasFX $200 0.01   ۱:۲۰۰ خیر   خیر
CFDTimes $50 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
FP Markets $100 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Turnkey Forex $5 9.4 0.01   ۱:۴۰۰ خیر   بله
Circle Markets $100 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Tifia $10 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   خیر
World Forex $1 10 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   خیر
AMEGA $1 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   بله
Big Boss $1 0.01   ۱:۵۵۵ خیر   خیر
Coinexx $7 7.2 0.01   ۱:۵۰۰ خیر   بله
Dukascopy $100 4.9 0.001   ۱:۲۰۰ بله   خیر
FBS $1 4.4 0.01   ۱:۳۰۰۰ بله   خیر
FreshForex $200 9.2 0.01   ۱:۱۰۰۰ خیر   خیر
HYCM $100 7.8 0.02   ۱:۳۲۵ بله   خیر
IronFX $100 4.2 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
OctaFX $100 6.7 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Orbex $500 7.8 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Vantage FX $200 6.0 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
Alpari $1 4.5 0.01   ۱:۱۰۰۰ بله   خیر
Imperial Global Markets $1,000 8.5 0.01   ۱:۱۰۰ خیر   خیر
MultiBank (ex-MEX Group) $50 0.01   ۱:۵۰۰ بله   خیر
TradeFW $250 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
RCPro $500 0.01   ۱:۲۰۰ خیر   خیر
INFINOX $100 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
Fondex $1 0.01   ۱:۳۰ بله   خیر
FX Trading Pro $20 0.001   ۱:۵۰ بله   بله

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس