Select Page

اندیکاتور  Envelope

ENVELOPE

تعریف

Envelope یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که بر روی نمودار قیمت آمده و همانند اندیکاتور بولینجر بند دارای دو باند بالائی و پائینی است و قیمت در بیشتر مواقع بین این دو باند در حرکت است. این اندیکاتور به معامله گران برای شناخت نقاط بیشترین حد اشباع خرید و فروش کمک می کند.

اجزاء اندیکاتور

معروف ترین نوع از این اندیکاتور Moving Average Envelope می باشد که خطوط بالائی و پائینی در آن همان میانگینهای متحرک ساده قیمت در یک بازه زمانی است و این دو خط با تشکیل یک باند،  حدود اشباع خرید و فروش را مشخص می نمایند. اشکال زیر موارد گفته شده را نشان می دهد.

کاربرد / سیگنال

  • با توجه به این که نمودار قیمت در اکثر مواقع تمایل به حرکت داخل خطوط باند دارد، بنابراین زمانی که قیمت به باند بالائی می رسد نشانه اشباع خرید بوده و محل خوبی برای ورود به پوزیشن فروش می باشد و بر عکس زمانی که نمودار قیمت به خط پائینی باند می رسد نشانه اشباع فروش بوده و زمان خوبی برای ورود به پوزیشن فروش می باشد.

 

 

  • برخی از معامله گران نیز در زمان هائی که نمودار قیمت بالاتر از خط بالائی باند و یا پائین تر از خط پائینی باند قرار میگیرند، با مرور الگوهای چارت و اندیکاتور حجم (Volume) اقدام به ورود به پوزیشن متناسب
    می نمایند. به شکل زیر توجه کنید.

 

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس