Select Page

اندیکاتور  OBV

ON BALANCE VOLUME

 

تعریف

اندیکاتور (On Balance Volume) یا به طور خلاصه OBV یک اندیکاتور تکنیکال است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش بینی قیمت استفاده می نماید. این اندیکاتور تحرکات اصلی بازار را بر پایه حجم معاملات نشان داده و
می تواند روند را تشخیص دهد.

تائید روند

  • اگر خط این اندیکاتور در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
  • اگر خط این اندیکاتور در حال نزول باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

 

 

تحلیل الگوی واگرائی

  • اگر منحنی OBV در حال صعود بوده اما نمودار قیمت نزولی باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.

اگر منحنی OBV در حال نزول بوده اما نمودار قیمت صعودی باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند صعودی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس