Select Page

اندیکاتور MFI | شاخص گردش پول

MONEY FLOW INDEX

 

تعریف

شاخص گردش پول (Money Flow Index) یا به طور خلاصه MFI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که با مقایسۀ قیمت و حجم معاملات در یک بازۀ زمانی، شرایط اشباع خرید و فروش را تشخیص می دهد. برعکس اندیکاتور RSI که تنها از عامل قیمت برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می کند، این اندیکاتور از هر دو عامل قیمت
و حجم معاملات برای این منظور استفاده می نماید.  واگرائی منحنی قیمت با منحنی این اندیکاتور نیز معنی دار است که در زیر به آن اشاره خواهد شد.

تحلیل حیطه های اشباع خرید و فروش

 

  • اگر MFI به بالاتر از رقم ۸۰ برود، معمولاً به عنوان علامتی از اشباع خرید تلقی می شود و اگردر این  شرایط منحنی این اندیکاتور از بالا، مرز حیطۀ اشباع خرید را قطع کند، به احتمال زیاد قیمت ها دچار ریزش میگردند.

 

  • اگر MFI به پایین تر از رقم۲۰ برود، معمولاً به عنوان علامتی از اشباع فروش تلقی می شود و در این شرایط اگر MFI  از پایین مرز حیطۀ اشباع فروش را قطع کند، به احتمال زیاد قیمت ها با افزایش روبرو خواهند شد.

 

.

تحلیل واگرائی در MFI

 

  • اگر منحنی MFI در حالی که منحنی قیمت در حال کاهش است، بالا برود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است و به زودی با تغییر جهت قیمت به سمت بالا مواجه خواهیم شد.
  • اگر منحنی MFI در حالی که منحنی قیمت در حال افزایش است، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است و به زودی با تغییر جهت قیمت به سمت پائین مواجه خواهیم شد.

 

در چارت زیر تمامی موارد گفته شده قابل مشاهده می باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس