Select Page

اندیکاتور دامنۀ درصد ویلیامز

WILLIAMS PERCENT RANGE

تعریف

نوسانگر (“Williams Percent Range”) “%R” یکی از اسیلاتورهای محبوب تحلیل تکنیکی بوده که توسط Larry Williams  خلق شده است. این اسیلاتور توانایی پیش بینی آینده بازار را داشته و معامله گران از آن جهت تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین تغییر روند بازار استفاده می کنند.

اجزاء نوسانگر

این نوسانگر شامل دو خط در سطوح ۲۰- و ۸۰- بوده که در آن، فاصله ۰ تا ۲۰- به عنوان محدوده اشباع خرید و فاصله ۸۰- تا ۱۰۰- به عنوان محدوده اشباع فرو شتفسیر میگردد. منحنی “%R” که به شکل پیش فرض در این نوسانگر دارای دوره ۱۴  بوده و در محدوده ۰ تا ۱۰۰- تغییر می کند، اصولا وابستگی قیمت به lower low و higher high های ۱۴ دوره قبلی خود را نشان می دهد. عدد سمت چپ، بالای پنجره این نوسانگر نشان دهنده مقدار فعلی منحنی “%R” می باشد.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

 

 

مفایهم مهم

  • این نوسانگر وابسگی قیمت به higher high های ۱۴ دوره قبلی را بیان می کند.
  • وقتی که منحنی “%R” مابین ۲۰- و ۰ قرار دارد، قیمت در محدوده اشباع خرید یا نزدیک یک تشکیل یک ماکسیمم در دوره زمانی خود می باشد.
  • وقتی که منحنی “%R” مابین ۸۰- و ۱۰۰- قرار دارد، قیمت در محدوده اشباع فروش بوده و یا از حد ماکسیمم دوره زمانی اخیر فاصله دارد.

کاربرد  / سیگنال

  • زمانی که بازار دارای روند صعودی می باشد، معامله گر می تواند منتظر پایین تر آمدن مقدار “%R” این نوسانگر از عدد ۸۰- مانده و زمانی که مقدار “%R” مجددا شروع به بالا رفتن (حرکت به سمت صفر) کرد از ادامه روند صعودی اطمینان کسب کند.

 

  • به همین طریق، زمانی که بازار دارای روند نزولی می باشد، معامله گر می تواند منتظر بالاتر رفتن مقدار “%R” این نوسانگر از عدد ۲۰- مانده و زمانی که مقدار “%R” مجددا شروع به نزول (حرکت به سمت ۱۰۰-) کرد از ادامه روند نزولی اطمینان کسب کند.
  • یک دیگر از مشخصه های این نوسانگر، بیان خستگی روند می باشد، به عنوان مثال معمولا” در روندهای صعودی شدید، مقدار “%R” به حد ۲۰- رسیده یا از آن عبور می کند، اگر در طول روند “%R” از حد ۲۰- پایین تر آمده و نتواند دوباره به این حد برسد و نزدیک به آن شروع به نوسان کند، این امر نشانگر کاهش momentum  خواهد بود و احتمال تغییر جهت به سمت روند نزولی شدید وجود دارد.
  • به طور مشابه، معمولا” در روندهای نزولی شدید، مقدار “%R” به حد ۸۰- رسیده یا از آن پایین تر می رود، اگر در طول روند “%R” از حد ۸۰- بالاتر رفته و نتواند دوباره به این حد برسد و نزدیک به آن شروع به نوسان کند، این امر نشانگر کاهش momentum  خواهد بود و احتمال تغییر جهت به سمت روند صعودی شدید وجود دارد.

 

  • یکی دیگر از سیگنالهای مهم این نوسانگر می تواند در زمان مشاهده واگرایی روند آن، با روند چارت قیمت رخ دهد، به این گونه که، هرگاه بین منحنی “%R” و چارت قیمت واگرائی وجود داشته باشد، احتمال تغییر روند به سمتی که نوسانگر اعلام می کند وجود دارد:

 

نقطه ضعف

  • مشاده عبور “%R” از حدود اشباع خرید و اشباع فروش به معنای تغییر روند نمی باشند و تنها می توان از آنها در تایید ادامه روند استفاده نمود.
  • مشاهده سیگنالهای غلط ازاین نوسانگر معمول می باشد. برای مثال، زمانی که “%R” در محدوده اشباع فروش قرار داشته و در حال نزول است، ممکن است روند نزولی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. این خطا ناشی از این مهم است که این نوسانگر تنها بر اساس ۱۴ دوره قبلی محاسبه می شود و امکان دارد در طول یک روند بلند مدت این اندیکاتور نوسانهای غلطی داشته باشد.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس