Select Page

استراتژی معاملاتی Pinbar

استراتژی معاملاتی Pinbar

 این استراتژی محبوب، سیستمی متشکل از یک الگوی مشخص کندل استیک (Pinbar) و رفتار قیمت پس ازآن می باشد.

 مشخصه های اصلی این استرتژی

 • این استراتژی محافظه کارانه بوده و منتج به فرصتهایی با ریسک کم می گردد.
 • احتمال وقوع شرایط منطبق با این استراتژی بر روی چارت کم است.
 • زمان بندی در این استراتژی حیاتی است.
 • مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت در این روش، امری دشوار است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارزی قابل استفاده است. با این حال در تایم فریمهای بالا مانند H4, D1 and W1 موفق تر است.

تشخیص الگوی Pinbar

این الگو متشکل از سه کندل استیک متوالی به شرح زیر می باشد:

 • چشم چپ: یک کندل استیک نزولی برای الگوی Pinbar صعودی و یک کندل استیک صعودی برای الگوی Pinbar نزولی می باشد.
 • بینی: کندل استیکی می باشد که Open و close آن داخل بدنه چشم چپ قرار داشته و لی :
 • در الگوهای نزولی high آن بسیار بالاتر از high چشم چپ است.
 • در الگوهای صعودی low آن بسیار پایین تر از low چشم چپ است.
 • در الگوهای صعودی بدنه این کندل در ¼ پایینی چشم چپ است.
 • در الگوهای نزولی بدنه این کندل در ¼ بالایی چشم چپ است.

 • چشم راست: مربوط به زمان شروع معامله است.

شرایط دیگری که می تواند اعتبار الگوی Pinbar را افزایش دهد، وجود یک خط حمایت در محل low کندل بینی در الگوی صعودی (خط مقاومت در محل high کندل بینی در الگوی نزولی)  می باشد. برای ساده تر شدن تشخیص الگوی Pinbar می توان از اندیکاتورهای Pinbar Detector نیز بر روی چارت استفاده نمود.

شرایط ورود به معامله

 • ·       شرایط ورود ریسکی (Aggressive)

هرگاه کندل چشم راست مسیر بسته شدن کندل بینی را ادامه داد وارد پوزیشن شوید و :

در الگوهای نزولی، اگر قیمت open کندل چشم راست پایین تر از قیمت close کندل بینی بود، وارد پوزیشن فروش شوید (عکس سمت چپ).

در الگوهای صعودی، اگر قیمت open کندل چشم راست بالاتر از قیمت close کندل بینی بود، وارد پوزیشن خرید شوید (عکس سمت راست).

 • ·       شرایط ورود محافظه کارانه (Conservative)

در الگوهای نزولی، اگر قیمت open کندل چشم راست پایین تر از قیمت close کندل بینی بود، صبر کنید تا وقتی قیمت از low کندل بینی پایین تر آمد، وارد پوزیشن فروش شوید.

در الگوهای صعودی، اگر قیمت open کندل چشم راست بالاتر از قیمت close کندل بینی بود، صبر کنید تا وقتی قیمت از high کندل بینی بالاتر رفت، وارد پوزیشن خرید شوید.

شرایط خروج از معامله

 • حد Stop Loss را میتوان به دو روش زیر تعیین نمود:
 1. در محل اولین خط حمایت/مقاومت قبل از چشم چپ.
 2. جهت الگوی صعودی در محل low کندل بینی و جهت الگوی نزولی در محل high کندل بینی.

نکته: روش اول محافظه کم ریسک تر می باشد.

 • حد Take Profit را میتوان به دو روش زیر تعیین نمود:
 1. جهت الگوی صعودی در محل اولین خط مقاومت قبل از چشم چپ و جهت الگوی نزولی در محل اولین خط حمایت قبل از چشم چپ.
 2. جهت الگوی صعودی در محل high کندل چشم چپ و جهت الگوی نزولی در محل low کندل چشم چپ.

 

نکته: روش دوم محافظه کارانه تر می باشد.

 

مثال الگوی نزولی Pinbar

این مثال نمونه ای از ورود سریع می باشد که:

نقطه ورود پوزیشن (خط آبی رنگ) در محل close چشم چپ.

حد Stop Loss (خط قرمز رنگ) بالاتر از high کندل بینی.

حد Take Profit (خط سبز رنگ) در محل آخرین خط حمایت قبل از شکل گیری الگو.

مثال الگوی صعودی Pinbar

این مثال نمونه ای از ورود محافظه کارانه می باشد که:

نقطه ورود پوزیشن (خط آبی رنگ) در محل high چشم چپ.

حد Stop Loss (خط قرمز رنگ) پایین تر از low  کندل بینی.

حد Take Profit (خط سبز رنگ) بالاتر از high  چشم چپ.

 

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

 

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM  بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس