Select Page

تئوری داو جونز

تئوری داو جونز

 

اصول شش گانه ی تئوری داو

 

1. بازار همه چیز را در نظر دارد
هر چیزی که بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر می گذارد در قیمت بازار منعکس می شود. این اصل  تاکید می نماید که هر آنچه بخواهیم در مورد بازار بدانیم از جمله آینده بازار، انتظارات ما از بازار، نرخ بهره و میزان سود، در قیمت منعکس شده است.

۲. سه نوع روند در بازار وجود دارد
آقای “داو” مطمئن بود که اصول “عمل و عکس العمل” که در تمام هستی مشاهده می شود، در بازار نیز کاربرد دارد،  به این معنی که  هر حرکتی، سرانجام جهت معکوس به خود می گیرد.
آقای “داو” روند بازار را به سه قسمت تقسیم کرد:

·       روندهای اولیه (همانند رخ دادن مد در ساحل دریا که آب تا جایی که بتواند بالا می آید) که عموما” بیش از یک سال دوام دارند.

·       روندهای  ثانویه (که شبیه امواجی می ماند که در حرکت اولیه ایجاد می شوند و هر موج یک سوم از مسیری که آمده و یا دوم سوم از آن را به عقب باز می گردد، البته در اغلب موارد نیمی از مسیری که آمده را برمی گردد) این نوع روندها عموما” از چند هفته تا چند ماه به طول می انجامند.

·       روند های کوچک  (نوسانات در حرکت فرعی)  هستند که معمولا” در مدت ۲ تا ۳ هفته تمام می شوند.

 

تشخیص روند های اولیه، از آنجا که  تمایل دارند بر روندهای ثانویه و کوچک تاثیر بگذارند از طرف آقای داو مهم اعلام شده است.

 

2.

3. روندهای اصلی بازار از سه مرحله تشکیل می شوند

آقای “داو” به حرکت روندهای اصلی توجه کرده و آنها را به سه مرحله تفکیک نموده است:

 

روندهای اصلی در بازار صعودی:

 

·       مرحله انباشت:  این مرحله معمولا” در انتهای یک روند نزولی شکل میگیرد و سرمایه گذاران تیزبین با احساس تغییر حرکت بازار به عملیات خرید در بازار می پردازند. ورود به این مرحله به دلیل اینکه شروع یک موج می باشد کمی سخت و ریسکی به نظر میرسد.

·       مرحله حضور همگانی: اکثر معامله گران که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند  در این مرحله وارد بازار شده و قیمت را به سطحی بالاتر می برند.این مرحله بیشترین حرکت را به خود اختصاص می دهد.

·       مرحله فزونی: مسیر حرکتی جدید به خوبی خود را نشان می دهد. در این مرحله با انتشار اخبار اقتصادی روند حرکتی تائید می شود، معاملاتی ریسکی و کوتاه مدت شکل می گیرند و حضور همگانی گسترده تر می گردد.

 

 

 

روندهای اصلی در بازار نزولی:

 

·       مرحله توضیع:  در این مرحله خریداران شروع به بستن پوزیشن های خرید خود می نمایند. این مرحله دقیقا” عکس مرحله انباشت  در بازار صعودی عمل می کند. ورود به این مرحله به دلیل اینکه شروع یک موج میباشد کمی سخت و ریسکی به نظر میرسد.

·       مرحله حضور همگانی: در این مرحله تمایلات منفی نسبت  به بازار بالاتر میرود و شرایط بازار به سمت بستن پوزیشن های خرید قبلی و یا حتی کسب سود از باز نمودن پوزیشن های فروش میرود.

·       مرحله هراس: مسیر حرکتی جدید به خوبی خود را نشان داده. در این مرحله با انتشار اخبار اقتصادی روند حرکتی تائید می شود، معاملاتی ریسکی و کوتاه مدت شکل می گیرند و حضور همگانی برای فروش گسترده تر می گردد.

 

 

 

4. شاخص های میانگین باید یک دیگر را تأیید کرد

این بخش از تئوری داو مربوط به بازار سهام بوده و کاربرد چندانی در بازار خرید و فروش ارزها (فارکس) ندارد.

 

5. حرکت بازار باید توسط حجم معاملات تائید شود

 

این اصل به این موضوع مهم اشاره می کند که حجم معاملات از روند پشتیبانی می کنند به زبان ساده تر، در یک روند صعودی وقتی قیمت بالا می رود حجم معاملات نیز می بایست متعاقبا” بالا برود و بر عکس وقتی قیمت پائین می آید حجم نیز کاهش پیدا می کند اما در یک روند نزولی وقتی قیمت پائین می آید حجم بالا رفته و وقتی قیمت بالا می رود حجم معاملات کم می شود.

دلیل این موضوع این است که در یک روند صعودی معامله گران با توجه به این که احساس می کنند سطوح قیمتی باز هم افزایش پیدا می کند به خرید روی می آورند و باعث می شوند حجم معاملات افزایش پیدا کند و البته بر عکس این موضوع برای روند های نزولی صادق است یعنی در روند نزولی وقتی قیمت ها رو به کاهش هستند حجم معاملات بیشتر می گردد.

 

 

 

 

6. تا زمانی که نشانگرهای بازگشت بوقوع نپیوستند, روند ادامه دارد

 

مطابق این تئوری، ایده تحلیل تکنیکی بر این اساس طراحی شده است که روند بازار تا زمانی ادامه دارد که یک قدرت خارجی حرکت بازار را تغییر ندهد. یک روند اگر صعودی باشد بیشتر متمایل است تا صعودی بماند و این موضوع برای روند نزولی و بازار رنج هم صدق می کند و تا یک نیروی خارجی باعث تغییر روند نشود، روند به کار خود ادامه
می دهد. با این ترتیب تحلیلگران دائمأ در پی یافتن سیگنال های تغییر روند هستند. به اشکال زیر توجه نمائید:

 

 

نوسان ناموفق

 

در پی تلاش قیمت برای حفظ روند صعودی و اوج گرفتن از نقطه B به جائی بالاتر از نقطه A این تلاش بدلیل بروز یک نیروی خارجی، نا موفق مانده و قیمت از نقطه C به سمت پائین نزول می کند و لذا سطحی پائین تر از سطح B سیگنال فروش است.

 

نوسان موفق
در چارت بالا تلاش قیمت برای عبور از سطح A موفق بوده و توانسته است تا سطح C بالا برود اما در برگشت از سطح B پائین تر آمده و لذا ۲ سیگنال فروش بوجود آورده است، زیر سطح B و زیر سطح D.

 

 

 

نوسان نا موفق از کف

 

در پی تلاش قیمت برای حفظ روند نزولی و نزول از نقطه B به جائی پائین تر از نقطه A این تلاش بدلیل بروز یک نیروی خارجی، نا موفق مانده و قیمت از نقطه C به سمت بالا صعود می کند و لذا سطحی بالا تر تر از سطح B سیگنال خرید ایجاد شده است.

 

 

نوسان موفق از کف

 

در چارت بالا تلاش قیمت برای عبور از سطح A موفق بوده و توانسته است تا سطح C پائین برود اما در برگشت از سطح B بالاتر آمده و لذا ۲ سیگنال خرید بوجود آورده است، بالای سطح B و بالای سطح D.

 

چارت معامله

مجله

بازار

بروکر

تقویم

ابزار فارکس